Nærkontakter som utvikler symptomer, må isoleres som om de var syke

I dag er det slik at personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg hjemme, mens nærkontaktene til de som er smittet av viruset, skal i karantene.

Nærkontakter til den smittede anbefales å teste seg

Alle som har vært nærkontakter til en smittet, er pålagt å være i smittekarantene. De anbefales nå å teste seg. Det gjør det mulig å isolere smittede og sette husstandsmedlemmer i karantene raskere. Karantenetiden på 10 døgn skal gjennomføres fullt ut, selv om man får negativt svar på testen.

Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig bør holde avstand til hverandre

Voksne i samme husstand som er i karantene samtidig bør så langt som mulig holde avstand til hverandre. Rådet gjelder mellom voksne husstandsmedlemmer og skal ikke hindre kontakt mellom barn og foreldre. 

Les artikkelen på Regjeringen.no sine sider her ►►