For arbeidstakere

Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Test to kan tidligst tas dag fem etter ankomst. Frem til første negative test, har personen karanteneplikt. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge, men må være i karantene på fritiden. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden.

Ved positiv test skal personen i isolering, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes. Det er arbeidsgiveren i Norge som er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. 

Arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere som har spørsmål om retningslinjene og testing kan ta kontakt med kommuneoverlege Astrid Rutherford på epost; astrid.rutherford@rakkestad.kommune.no.

For reisende

Regjeringen tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli – dersom smittesituasjonen tilsier det. Fra samme tidspunkt fjernes kravet om innreisekarantene for land og regioner med en tilfredsstillende smittesituasjon.

For reisende som er bosatt i land eller regioner innenfor Schengen/EØS med et for høyt smittenivå, eller fra land som ikke kan gi tilstrekkelig dokumentasjon på smittesituasjonen, vil det gjelde regler om innreisekarantene også etter 15. juli.

For denne gruppen stilles det krav til bestilling av, eller skriftlig avtale om, et sammenhengende opphold på én og samme registrerte adresse i Norge de 10 første dagene i landet, eller den perioden personen skal være i landet om det er kortere enn 10 dager.

 

  Les hele regjeringens pressemelding her ►