Rakkestad kommune vil tilrettelegge for at pasienter og beboere på Skautun og omsorgsboligene Bjørkebo, Andebo og Fiolen kan få besøk av pårørende og andre. Smittevernhensyn og andre hensyn skal ivaretas.

Det åpnes for besøk fra fredag 29.05. Besøk skal foregå etter avtale. For å ivareta nødvendige smittevernhensyn må besøket fordeles utover dagen. 

Det må gjøres avtale med den enkelte avdeling/omsorgsbolig. (Se kontaktinfo)Besøkende må være friske.

Besøk til Skautun

 • Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
 • For besøk på rom til pasientene / beboere: inntil 2 besøkende. Ved flere besøkende, må besøk skje ute. 
 • Besøkende må vaske/sprite hender ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Ved besøk ute vil pasient / beboer møte besøkende ute. Trilling ute er tillatt.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til den de besøker.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Vi anbefaler at det ikke medbringes matvarer utover f.eks sjokolade eller andre forseglede varer.
 • Pasient/beboer bør vaske/sprite hender når besøket er avsluttet.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

Kontaktinformasjon til Skautun

Direktenummer til avdelingene ved Skautun omsorgs- og rehabiliteringssenter:

Lyngen: 474 55 308

Avdeling A: 957 53 986

Avdeling B: 481 83 259

Avdeling C: 990 81 470

Avdeling D: 489 97 625

Avdeling E: 971 31 492

Besøk til omsorgsboligene Bjørkebo, Andebo og Fiolen

Følgende rutiner gjelder for besøk til omsorgsboligene Bjørkebo, Andebo og Fiolen:

 • Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
 • Det anbefales ikke mer enn 2 besøkende pr beboer pr besøk. Ved flere anbefales det besøk utendørs. 
 • Besøkende vasker/spriter hender ved ankomst og avreise, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra omsorgsboligen og ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til den de besøker.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Vi anbefaler at det ikke medbringes matvarer utover f.eks sjokolade eller andre forseglede varer.
 • Beboer vasker/spriter hender når besøket er avsluttet.
 • Dersom du/pårørende får covid-19 symptomer få dager etter du har vært på besøk, må du si fra om dette til ledelsen ved omsorgsboligen slik at du bidrar til effektiv smittesporing

Kontaktinformasjon til Omsorgsboligene Bjørkebo, Andebo og Fiolen

Følgende kontaktinformasjon brukes til omsorgsboligene ved avtale om besøk:

Mandag til og med torsdag kl 0900-1300 (ikke helligdager) og fredag 29.05.20 kl 08:00 – 12:00: 476 93 187.

For kontakt andre tidspunkter:

Andebo:              404 32 348
Fiolen:                 913 39 489
Bjørkebo 1.etg:  489 97 767
Bjørkebo 2.etg:  479 78 408