Kjære alle sammen

Denne høsten har koronasmitten kommet som høstmørket, litt mer dag for dag. Smitten i landet vårt har økt gradvis.

I august hadde vi 300 smittede i uken. I september hadde vi 700 smittede i uken. I oktober har vi 900 nye smittede i uken. Den siste uken har smitten økt videre.

Nå øker smitten blant de eldste. Det gjør at vi nå også ser at flere havner på sykehus, og blir alvorlig syke. På det laveste i juli var det tre som lå på sykehus, nå er det 54.  

Med økte smittetall må vi forvente at antallet som havner på sykehus, vil øke i dagene og ukene som kommer. Vi frykter også flere dødsfall som en konsekvens av dette. 

Som jeg varslet fredag, må vi gjøre mer for å kontrollere smitten i landet vårt. Det er en økt risiko for at tallene vil fortsette å stige, slik vi ser i Europa.

Nå strammer vi til for å kontrollere smitten. Håpet er at vi kan unngå å innføre enda strengere tiltak.

Tiltakene jeg skal gå gjennom nå vil vare frem til tidlig i desember. I løpet av den tiden håper jeg at vi sammen har fått ned smitten, slik at vi kan feire jul slik vi pleier. Med besteforeldre og storfamilien samlet.

Den aller viktigste jobben kan hver enkelt av oss gjøre.

  • Hold meteren.
  • Vask hender.
  • Vær hjemme når du er syk.

Mange utbrudd kommer av at vi ikke følger disse enkle rådene godt nok. Da vi stengte ned i mars, visste vi lite om viruset og hvor smitten skjedde. Nå har vi mye bedre kunnskap. Derfor kan vi målrette tiltakene bedre mot de situasjonene hvor vi vet at folk blir smittet.

Nå er det nasjonale regler, og det er lokale regler, og det kan bli litt forvirrende. Det jeg skal gå igjennom nå er endringer i de nasjonale reglene. Det betyr ikke at det ikke kan være tettere og sterkere regler på samme område lokalt rundt omkring i landet, der det er større smitte.

Vi gjør nå disse endringene i nasjonale regler:

  • Vi anbefaler at man i private hjem, hager eller hytter ikke har mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Denne artikkelen fra TV2 presiserer de gjeldende anbefalingene ytterligere ►►

  • Vi anbefaler også at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger i løpet av en uke.
  • Vi reduserer antallet du kan ha en i en privat sammenkomst utenfor hjemmet, fra 200 til 50.
  • På firmafester kan man heller ikke være mer enn 50 personer. Man kan derfor ikke gli over fra seminar til julebord og fremdeles være 200. På julebordet er man maks 50.

Les mer om oppdaterte regler for arrangemente her ►►

  • For at arbeidstakere som kommer til Norge fra andre land fortsatt skal kunne få unntak fra karanteneplikten, må de teste negativt hver tredje dag og bo på enerom de første dagene i Norge.
  • Arbeidstakere som kommer fra det som EU kaller for røde land, må nå i karantene. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager.
  • Arbeidstakere fra disse landene, for eksempel Polen, Frankrike, Storbritannia og Spania, vil måtte være i karantene i ti dager her i landet før de kan begynne å arbeide.

Vi gjør disse konkrete endringene nasjonalt fordi vi nå har kunnskap om hvordan smitten sprer seg. Vi målretter tiltakene mot de situasjonene hvor smitten skjer.

Mange utbrudd stammer fra sammenkomster i private hjem der enmeteren ikke blir overholdt.

Mange har kontakt med flere ulike miljøer etter hverandre, slik at de totalt sett risikerer å smitte mange. Smitten spres hurtigere fordi en del er sammen med totalt sett mange personer i løpet en uke. Det er altså ingen god ide å ha besøk av fem nye gjester hver eneste dag. Fem på mandag, fem på tirsdag og ytterligere utover. Det er viktig å praktisere summen. Det blir for mange til sammen hvis man har nye fem gjester hver eneste dag.

Større sammenkomster med venner og familie utgjør en risiko for at mange blir smittet i løpet av kort tid. Det er sånn at vi har litt tettere omgangsformer med de vi kjenner godt. Meteren blir for kort, klemmene blir for mange. Man er rett og slett for tett på. 

Vi gjør innstrammingene for å redusere smittespredningen, men også for å lette arbeidet for de som skal spore og kontakte alle nærkontaktene raskt nok til å få stoppe smitten. De gjør en kjempejobb rundt omkring i kommunene nå. Og det er også mange som begynner å bli slitne. Det er ganske intensivt med antallet tester, og alle nærkontakter og alle de må ta kontakt med.

Det er mer smitte i landene rundt oss. Derfor er import av smitte i forbindelse med utenlandsk arbeidskraft, et økende problem. De siste ukene har rundt ett av ti smittetilfeller vært knyttet til arbeidstakere fra Polen. Da må vi iverksette strengere tiltak for å begrense denne smitten. Vi setter inn tiltakene der det er størst behov. 

Innstrammingene jeg nå har gått gjennom vil tre i kraft fra midnatt, natt til onsdag.

Bedrifter som har mange utenlandske ansatte trenger noe mer tid for å omstille seg til de nye reglene. De nye karantenebestemmelse for utenlandske arbeidstakere gjelder derfor fra midnatt, natt til lørdag 31. oktober. Regelen vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Jeg forstår godt at mange er stresset, bekymret og slitne nå. Vi står sammen om en krise som vi bare kan håndtere hvis vi holder ut og jobber sammen.

Vi har vært gjennom tøffe tider før. Vi skal komme oss gjennom dette – sammen.

De nye reglene gjelder for hele landet. De som bor på steder med lite smitte, synes kanskje dette er veldig strengt. Til dere vil jeg si: Med økt smitte i samfunnet, er det større risiko for utbrudd over hele landet. Denne høsten har vist oss at utbrudd kan skje hvor som helst.

Vi har hatt tilfeller i Oslo, på Gjøvik, i Hyllestad og i Hammerfest. Siden august er det meldt inn ca. 150 lokale utbrudd. For mange samtidige lokale utbrudd kan gi en ny nasjonal smittebølge. Derfor må vi ha strengere tiltak over hele landet.

Regjeringen baserer seg på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet – og i tillegg har vi gjort egne vurderinger. Fagmyndighetene er enige om at vi må stramme inn for å bremse smitten nå, men under det tidspresset de har hatt har de ikke klart å bli enige om alle tiltakene.

Derfor vil vi blant annet gi Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet et oppdrag for å gå gjennom karantenereglene. De skal vurdere om det er behov for justeringer som de står felles bak.

De nasjonale tiltakene jeg har snakket om, vil vare frem til tidlig i desember. Og da håper vi at vi har en situasjon hvor vi kan komme tilbake til litt større frihet.  I løpet av den tiden håper vi at vi sammen har fått ned smitten, slik at vi kan ha en jule- og nyttårsfeiring som ligner mer på det vi er vant til.