Skolestart i Rakkestad

Ungdomsskolen 8. 10. trinn:

 • Mandag 11. mai - 10. trinn starter
 • Tirsdag 12. mai - 9. trinn
 • Onsdag 13. mai - 8. trinn
 • Skoletid fra 08.30 til 14.00 (14.40 onsdag)
 • Skoleskyss går som normalt fra neste uke, men det anbefales at de som kan komme seg til skolen på egenhånd gjør det slik at det blir større avstand på bussen for de som må ta den.

Barneskoler 5. - 7. trinn:

 • Kirkeng skole
 • 7.trinn starter opp mandag 11.mai kl 08.30
 • 6.trinn starter opp tirsdag 12.mai kl 08.30
 • 5.trinn starter opp onsdag 13.mai kl 08.30
 • Skoledagene blir mandag og fredag 08.30 -13.05 og tirsdag, onsdag og torsdag  fra 08.30 til 14.00
 • Bergenhus skole
  • 5. – 7.trinn starter opp tirsdag 12.mai kl 08.30
  • Skoledagen vil være fra 08.30 til 13.00.
 • Os skole
  • 5. – 7.trinn starter opp mandag 11.mai kl 08.30
  • Skoledagene vil være fra 08.30 til 13.00.​

Noen viktige datoer

 • 11. mai - alle skoler, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæring skal/kan åpne i uke 20. Kjøreskoler og bingohaller kan også åpne.
 • 15 mai - nye råd for sommerferien. Utenlandsreiser vet vi ikke enda når det kan åpnes for. Det avhenger også av andre land.
 • 1. juni - serveringssteder uten matservering og fornøyelsesparker kan åpne.
 • 15. juni - arrangementer opp til 200 deltakere kan gjennomføres.
 • Målet 15. juni - åpne det meste som har vært stengt.

Regjeringens fokus under gjenåpningen av landet er barn og unge, arbeidsliv, deretter andre aktiviteter. Nye tiltak planlegges hver 14. dag.

 

Økte gruppestørrelser ved arrangement

Gruppestørrelser økes nå fra 5 til 20. Fortsatt gjelder 1 meters avstand. 

Ved arrangementer på offentlig sted er det nå tillatt med 50 personer, fra 15. juni økes dette tallet til 200.

Fotball

Organisert trening i fotball på elitenivå kan starte umiddelbart. Oppstart seriespill kan skje 16. juni. 

For breddefotball og barne og ungdomsfotballen åpnes det nå for organisert trening og aktiviteter for alle med 20 i grupper hvis 1 meters avstand kan overholdes.

Veileder som omhandler fysisk kontakt i barne- og ungdomsfotballen kommer mandag 11. mai.

Annen idrett

Idrettshaller kan åpne igjen, men ikke bruk av garderober.

Organisert svømming og svømmeklubber kan åpne fra 1. juni.

Regjeringen jobber for at treningssentre kan åpne 15. juni. Dette gjelder også for badeland og svømmehaller. 

Hjemmekontor

Regjeringen er av den oppfatning at ansatte kan komme tilbake på jobb hvis arbeidsstedet har lokaler som sikrer god nok avstand mellom ansatte og de ansatte ikke må være nødt til å bruke kollektivtrafikk. For de gjelder fortsatt anbefalingene om hjemmekontor. Dette gjelder spesielt de større byene.