NAV Rakkestad stenger publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset. Dette gjøres for å beskytte både innbyggere og ansatte mot smitte.

Det er viktig å understreke at driften av kontoret går som normalt, og vi oppfordrer alle som ønsker kontakt med eller tjenester fra NAV, om å benytte seg av www.nav.no eller Ditt NAV. NAV Rakkestad har også digital søknad om økonomisk sosialhjelp
Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger og på telefon. Vi har også opprettet en lokal vakttelefon som kan benyttes dersom du har henvendelser som ikke kan tas via digitale flater. Dette nummeret er 406 35 945.
NAV sitt kontaktsenter kan ringes som vanlig på telefon 55 55 53 33.