– Man kan være smittebærende, selv om man ikke er syk. Karantene er derfor et av de viktigste virkemidlene vi har i kampen mot koronapandemien. Vi ser at anbefalingene om ventekarantene varierer mellom kommuner og bydeler. For å gjøre ordningen mer oversiktlig og enklere å forstå innfører vi derfor nasjonale regler for ventekarantene  , sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I dag er det kommunene som gir anbefalinger om hvem som skal i ventekarantene. Fra og med mandag 29. mars vil det følge av covid-19-forskriften at personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene skal være i ventekarantene.

Ventekarantene opphører når:

  • husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for koronatest første gang, eller senest når karantenetid til den som er nærkontakt er over,

eller:

  • personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Ventekarantene gjelder ikke for personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19. Det kreves dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Ventekarantene gjelder heller ikke for personer som er vaksinert mot korona, eller dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene er vaksinert. Personer regnes som vaksinert 3 uker etter første dose er satt. Unntaket gjelder i 6 måneder etter at personen ble vaksinert.