Personer som har vært i nær kontakt med en person som er pålagt isolasjon etter antatt eller bekreftet smitte med omikron, skal være i smittekarantene i 10 dager etter nærkontakten. Denne plikten opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes omikron-varianten.

Alle nærkontakter til mistenkt omikron-smittet person skal teste seg med PCR-test så snart som mulig og på dag 7 etter nærkontakten. Ved negativ test på dag 7 etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

– Vi er nødt til å ha tiltak som bidrar til å bremse smittespredning med omikron-varianten. Utvidelse av smittekarantenen for øvrige nærkontakter vil kunne oppleves som inngripende, men situasjonen er alvorlig og kunnskapen om virusvarianten er usikker, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Ettersom det nå også innføres kontaktreduserende tiltak, vil folk ha færre nærkontakter og smittesporingsarbeidet som kommunene gjør, vil bli enklere.

Det gjøres ikke endringer i smittekarantenen i tilfeller hvor det ikke er mistanke om omikron. Hva som gjelder ved nærkontakt med en smittet hvor det ikke er mistanke om omikron kan du lese mer om på FHIs nettsider.

– Dette betyr at vi blir stående med to ulike TISK-regimer i en periode, ett for mistenkt omikron-smitte, og ett for øvrig smitte. Jeg vil følge opp TISK-strategien fortløpende med bakgrunn i smittestrategien, påpeker Kjerkol.