Barn fra 5-11 år

Tilbudet gjelder barn født i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og barn født 2017 som har fylt 5 år.
 
Barn med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres med to doser (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine). 
8-12 ukers intervall mellom dosene.
Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering.
 I tillegg anbefales vaksine for :
o Barn med kroniske sykdommer (samme gruppe som anbefales influensavaksine)
o Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 
Øvrige barn 5-11 år: 
Foresatte kan la sitt barn vaksineres, om de ønsker det. 
Alle under 16 år, må ha med samtykkeskjema signert av foresatte med foreldreansvar. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. 
 
Timebestilling: kontakt vaksinesenteret på telefon 40402434 eller send mail vaksine@rakkestad.kommune.no 
 
Det er også mulig for barn å komme på drop-in disse dagene ved vaksinesenteret i Rådhusveien 1 (inngang i bakgården):
Mandag 31.01.21 kl 16-17 
Mandag 07.02.21 kl 16-17

Ungdommer 12-15 år

 Gjelder ungdom født 2006, 2007, 2008 og 2009 
 
Ungdom 12-15 år med alvorlig grunnsykdom bør grunnvaksineres med 2 doser. 
 
Øvrig ungdom 12-15 år kan vaksineres med dose 2, dersom ungdommen selv og foresatte ønsker det. 
8-12 ukers intervall anbefales mellom dosene. 
 
Ungdommen som har hatt Covid-19 kan få en vaksinedose dersom ungdommen/foresatte ønsker det. Folkehelseinstituttet anbefaler at vaksinedosen avventes til 3 måneder etter tilfriskning.
 
Alle under 16 år, må ha med samtykkeskjema fra begge foreldrene, også om du har levert dette tidligere. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. 
 
Timebestilling: logg inn via timebestilling.remin.no/rakkestad (foresatte kan bestille på vegne av barn), kontakt vaksinesenteret på telefon 40402434 eller send mail til vaksine@rakkestad.kommune.no 
 
Det er også mulig å komme på drop-in disse dagene ved vaksinesenteret i Rådhusveien 1 (inngang i bakgården):
Mandag 31.01.21 kl 10-11, 12:30-13:30, 16-17 (drop-in dose 1 og 2)
Mandag 07.02.21 kl 16-17 (drop-in dose 1 og 2)

Ungdommer 16-17 år

Gjelder ungdom født 2004 og 2005
Anbefalinger fra FHI:
Bør grunnvaksineres med 2 doser Comirnaty.
8-12 ukers intervall mellom dosene.
De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine. Folkehelseinstituttet anbefaler at vaksinedosen avventes til 3 måneder etter tilfriskning.

Personer født i 2004 som har fylt 18 år kan ta oppfriskningsdose hvis de ønsker.
Anbefalt minimumsintervall er 20 uker etter dose 2.