Ved bestilling av time for testing:

  • er dere flere fra samme husstand som skal testes så sørg for at dere velger samme luke på dere alle ved bestilling av time for testing

Digital timebestilling koronatest


Kontakt lege hvis du er syk
Dersom du har behov for tilsyn av lege, er det viktig å understreke at du skal ringe din fastlege. Avtale om testing vi da bli gjennomført i dialog mellom fastlegekontoret og Rakkestad kommune.

2-faktor innlogging
Systemet krever innlogging med 2-faktor. Det er av sikkerhetshensyn og nødvendig for at vi skal vite at det nettopp er du som logger deg på. 2-faktor betyr at du må logge deg inn med Bank-ID brikke eller Bank-ID på mobilen din. Dette er samme system som i de fleste nettbanker i dag.

Dine data er sikre
Systemet som man registrerer seg i – Remin – er et norskutviklet system med database i Norge. Rakkestad kommune har inngått databehandleravtale med leverandøren, og persondata/egenerklæring som registreres i systemet vil slettes når avtale avvikles.

Trenger du hjelp?
For de som ikke finner ledige timer aktuell dag eller har behov for å dokumentere negativ test for eksempel ifm jobbreise, kontakt Koronatelefonen på 69 22 55 00 mellom kl 08.00 - 15.30 mandag - fredag.

Aktuelle lenker om testing