Elevene har hjemmeskole fredag med oppmøte på Teams kl. 10.00. For de som ikke har pc hjemme kan de bruke mobilen eller låne en pc.

Hvis karantenen blir videreført over helga, vil ungdomsskolen legge til rette for at elevene kan hente bøker og utstyr på mandag.

Fredag legges undervisningen opp til at elevene skal klare seg uten bøker.
 

Hele trinnet i karantene grunnet Forsterket TISK

TISK står for Testing, Isolering. Smittesporing, Karantene.

Forsterket TISK er innført i hele landet som følge av muterte virus og raskere spredning og innebærer bl.a. kraftigere tiltak ved mistanke om smitte/utbrudd. Derfor settes hele 9. trinn i avklaringskarantene.

Les mer om forsterket TISK her