På en pressekonferanse 30. september informerte Helse- og omsorgsminister Bent Høie om oppmykning av koronareglene. De vil gjelde i hele landet, bortsett fra i områder med stor smittespredning. 

Få smittetilfeller
I Rakkestad kommune har vi hatt en krevende uke bak oss, men de siste fire dagene er det ikke registrert nye smittetilfeller.

- Vi har ingen positive prøvesvar de siste dagene og utbruddet i Rakkestad er begrenset. Vi føler vi har god kontroll og av den grunn vil vi kunne forholde oss til de nye reglene fra Regjeringen. Det gir blant annet mulighet for flere personer på utendørs arrangementer, åpning av masseidrett og utvidet skjenking. Vi må forvente mindre utbrudd fremover, det er vi rustet til å håndtere på en god måte, sier kommuneoverlege Astrid Rutherford.

Breddeidrett
Fra og med 12. oktober gjenåpnes breddeidretten for voksne over 20 år for normal trening, men tydelige begrensninger. Idrettsforbundet har laget en opptrappingsplan for hvordan breddeidretten skal gjenåpnes. Det er fase 1 som nå starter. I denne åpnes det opp for blant annet spill i enkelte lavere divisjoner og i 20-25-årsklassene i storidretter som fotball, håndball og ishockey, og for aktivitet i 20-25-årsklassene i sporter som dans, bryting, judo og annen kampsport. Du kan lese detaljene i Idrettsforbundets gjenåpningsplan her.

Inntil 600 utendørs
Det er nå tillatt med inntil 600 personer tilstede på utendørsarrangementer. Det er en rekke forhold som må oppfylles, som at det ikke skal være større grupper enn 200 personer. Det skal være minst to meters avstand mellom personer i ulike grupper og minst en meter mellom hver person. Innendørs opprettholdes maksgrensen på 200 personer. Du kan lese mer om reglene for gruppestørrelser her.

Skjenking
Den nasjonale skjenkestoppen oppheves fra midnatt natt til tirsdag 13. oktober. Det betyr at skjenkestedene ikke lenger må stenge ved midnatt. Serveringssteder med skjenkebevilling må holde oversikt over hvem som er til stede.

Serveringssteder og arrangører må sikre at det er minst en meter mellom sitteplassene eller ett ledig sete mellom fastmonterte seter når gjestene og publikum booker og ankommer. Så kan de som er i samme husstand sette seg ved siden av hverandre hvis de ønsker det når de kommer til stedet. På arrangementer med fastmonterte seter er det tilstrekkelig med et ledig sete mellom publikummere på samme seterad.

Reiser
Regjeringen anbefaler fortsatt å unngå unødvendige reiser til utlandet. Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden/Europa med tilstrekkelig lav smittespredning, skal være i hjemmekarantene i 10 døgn. Se FHI sine sider for oppdatert informasjon ihht røde/gule områder.

- Alle må hjelpe til
- Det er flott at vi nå ser muligheten for å åpne ytterligere opp. Samtidig må vi minne om at vi alle fortsatt må hjelpe til for at koronasmitten er under kontroll slik at vi unngår nye lokale utbrudd som gjør at vi må stenge ned. Husk derfor på å holde avstand, ha gode hoste- og håndhygiene og hold deg hjemme når du er syk, sier kommuneoverlege Astrid Rutherford.

Dugnaden fortsetter
Rutherford ønsker å presisere viktigheten av:

At vi er friske når vi er ute sammen med andre og at det er lov, på en vennlig måte å spørre andre om de faktisk er friske!
Å tenke på "meter`n" når vi har besøk privat, av andre enn familien hjemme. Kanskje ekstra viktig nå som vi skal være mye mere innendørs det neste halve året.
Å huske avstand når man er ute og kjører med andres barn, f.eks til treninger og kamper.
Å det er spesielt viktig å holde avstand hvis man er på fest der det serveres alkohol. Forskning tyder på at man er mere mottagelig for smitte under påvirkning av alkohol.