Reglene om testing er fastsatt i den nasjonale covid19-forskriften som nylig ble oppdatert. Den kan du lese her. Forskriften gjør det klart at bedrifter må kunne dokumentere at deres ansatte som grensependler er testet for koronaviruset jevnlig. 

Det er arbeidsgivere som er ansvarlig for å følge opp disse kravene om testing. Testene kan tas på smittevernkontoret, er gratis for ansatte fra bedrifter hjemmehørende i Rakkestad. Ta kontakt med servicekontoret på tlf 69 22 55 00 mellom 08.00 - 15.30 mandag til fredag og avtal testing.