Rakkestad kommune er i dag på gult nivå.

Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern.
Vi er spesielt opptatt av:

Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
Vask hender før dere kommer på skolen.
God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Eksempler på noen av tiltakene på gult nivå:
Elevene organiseres i kohorter.
Ansatte kan veksle mellom kohorter
Flere kohorter kan være ute samtidig. For å holde avstand mellom kohortene kan uterommet deles i soner.
Elever bør helst ha egne, faste pulter/arbeidsplasser.
Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
Elevene skal ikke dele mat og drikke.
Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.

Smittevernveileder for 1- 7 klasse fra Utdanningsdirektoratet finner du under lover og forskrifter nederst i artikkelen,
her vil du også finne linker til skolens side for evnt. kontaktinformasjon.