Norsk Musikkråd har utarbeidet en veileder for gjennomføring av musikkøvelser. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet den 22. april og gyldig fra samme dato. Det er en forutsetning at øvelser og arrangementer gjennomføres ihht denne og andre råd og veiledere som måtte være aktuelle.

Sjekkliste for gjennomføring av øvelser og arrangementer må sendes Rakkestad kommune. Sjekklisten finnes her