Under en tabell fra Folkehelseinstituttet som viser en oversikt over typiske symptomer ved Covid-19, forkjølelse og allergi. Tabellen er hentet fra denne siden: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/

 

Symptomer Covid-19.PNG