Forskriften regulerer 3 forhold:

  • Plikt til å bruke munnbind i det offentlige rom der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand
  • Alle innendørs arrangementer kan kun gjennomføres for innbyggere fra Rakkestad.
    • Unntak gjøres for begravelser der innbyggere utenfor Rakkestad kan delta.
  • Treningssentre og lignende kan kun holde åpne for innbyggere i Rakkestad.
    • Unntak gjøres for aktivitet på NAF øvingsbane Rudskogen i forbindelse med kjøreopplæring der innbyggere utenfor Rakkestad kan gjennomføre kjøreopplæring.

Alle tiltak og unntak må gjøres innenfor covid-19 forskriften og nasjonale regler, retningslinjer og anbefalinger.

Les forskriften her ►►

Les samlet saksfremlegg her ►►