Hastevedtaket omhandler 3 følgende punkter:

  • Plikt til å bruke munnbind.
  • Innendørs arrangementer og sammenkomster i tråd med nasjonal forskrift er kun tillatt med Rakkestad kommunes egne innbyggere.
  • Treningssentre og lignende kan holde åpent i tråd med nasjonal forskrift kun for Rakkestad kommunes egne innbyggere.

 

Plikt til å bruke munnbind

Smittevernoverlegen vurderer at det er behov for fortsatt plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand. Formålet er å begrense smitte ved nærkontakt. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand. Plikten gjelder i hovedsak alle offentlige steder. Det er den enkeltes ansvar å overholde reglene om munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte ved slike steder. 

Dette punktet er en presisering og en forsterking av de nasjonale anbefalingene.

I tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet gjelder ikke plikten til å bruke munnbind for barn under 12 år og barn i barneskolen, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Innendørs arrangementer og sammenkomster er kun tillatt med Rakkestad kommunes egne innbyggere

Nasjonal forskrift om smitteverntiltak jf. kap. 5, § 13 – 13e definerer og regulerer arrangementer og sammenkomster. Rakkestad kommune skal følge disse, men for å begrense mobiliteten mellom kommunene skal det, ved innendørs arrangementer og sammenkomster kun kan være Rakkestad kommunes egne innbyggere tilstede.

Dette punktet er en presisering og en forsterking av de nasjonale anbefalingene.

Besøkende ved treningssentre eller lignende kun fra Rakkestad

Nasjonal forskrift om smitteverntiltak jf. kap. 5, § 15b regulerer krav til smittevernfaglig drift ved andre virksomheter – herunder treningssenter eller lignende. Her foreslås det også at det kun er Rakkestad kommunes innbyggere som kan benytte dette tilbudet begrunnet med samme mobilitetshensyn.

Dette punktet er en presisering og en forsterking av de nasjonale anbefalingene.

Fortsatt viktig å ta gode smittevernhensyn

Det er fortsatt svært viktig at vi fortsetter å ta hensyn, holder avstand til hverandre, har få nærkontakter, helst samles ute i små grupper og holder oss hjemme nå vi er syke.