Mandag 26.10 la regjeringen frem nye karanteneregler for utenlandske arbeidstakere fra det EU kaller røde land. Pr i dag gjelder det de fleste landene i Europa. Reglene gjøres gjeldende ved midnatt natt til lørdag 31. oktober.
 
1. Disse arbeidstakere skal nå i 10 dagers karantene ved ankomst til Norge. Karantenetiden kan ikke oppheves av en negativ koronatest.
2. Test av arbeidstakere kun hvis det oppstår symptomer.
3. Uten symptomer kan arbeidstaker oppta sitt arbeid etter karantenetiden.
 
Rakkestad kommune ønsker å fortsette det gode samarbeidet med næringslivet i Rakkestad og inviterer, i samarbeid med Rakkestad Næringsråd til møte for en gjennomgang av gjeldende regelverk og diskusjoner rundt ulike problemstillinger som oppstår som følge av regjeringens karanteneregler.
 
Rakkestad kommune presiserer at praksis med gratis testing av utenlandsk arbeidskraft tilhørende bedrifter i Rakkestad videreføres. Kommunikasjon og gjennomføring av testene blir også et tema på møtet.
 
Evt. spørsmål eller tema som ønskes tatt opp i møtet kan meldes til kommuneoverlege Astrid Rutherford på epost astrid.rutherford@rakkestad.kommune.no innen 2. november.
 
Vi ønsker en tilbakemelding fra dere på hvem som kommer på møtet. Dette sendes på epost til informasjonsansvarlig i Rakkestad kommune Kåre Kristiansen, kare.kristiansen@rakkestad.kommune.no innen 2. november.