Rakkestad kommune får mange spørsmål knyttet til foreldrebetaling i barnehage, tenker det kan være lurt å dele følgende melding på kommunens hjemmeside og facebookside:
 
Foreldre betaler ikke for barnehagetilbud fra de ble stengt (13.3.2020) og fram til de åpner igjen. Dette gjelder både private og kommunale barnehager. 
Rakkestad kommune ber om at fakturaer for mars betales ordinært. Det vil gjøres en avregning av oppholdsbetalingen når barnehagene åpnes igjen.