Norsk Musikkråd har utarbeidet en veileder for gjennomføring av musikkøvelser. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet den 22. april og gyldig fra samme dato.

Som smittevernlege anser undertegnede det som risikofylt med denne type aktivitet i en situasjon med pågående smittespredning. Per dags dato er det ikke vist at det finnes ukontrollert smitte i Rakkestad kommune. Likevel vil en gradvis åpning av samfunnet føre til økt smittepress. Av den grunn anser kommuneoverlegen at innendørs øvelser for korps og kor, selv i små grupper, vil føre til et enda større smittepress, noe som ikke er ønskelig.

Rakkestad kommune opprettholder forbudet mot innendørs øvelser for korps og kor til 15. august 2020.

Der det er mulig anbefales det at øvinger gjennomføres utendørs.

Astrid Rutherford
Kommuneoverlege i Rakkestad kommune