«Hjemmeundervisning» har vært krevende for alle, men har også satt ting i perspektiv. Selv i sårbare situasjoner klarer barn, foresatte, lærere og skole som organisasjon å snu om på kort tid og gjennomføre forsvarlig undervisning på mange varierte former.
 
Kommunikasjon har foregått på mange kanaler og vi føler at vi har hatt god og tett kontakt med elever og foresatte. Det er lagt ned en formidabel innsats fra alle parter i denne perioden. 
 
5. – 10.trinn skal fortsatt ha «hjemmeundervisning» en stund til. Nye vurderinger blir gjort av myndighetene og vi håper og tror at alle elevene er tilbake i god tid før ferien. Det er antydet at en ny vurdering blir gjort 11. mai.
 
Ved åpning av skoler er det aller viktigste at de elevene som kommer på skolen er friske. Det er foresattes ansvar å følge med på symptomer på smitte. 
Skolen har egne rutiner når sykdom oppstår på skolen/SFO
 
Skolene vil gi informasjon om smitteverntiltak og praktiske gjennomføring på den enkelte skole før oppstart.
 
Ta kontakt med din nærskole hvis det er spørsmål vedrørende den nye skolehverdagen.

Bekymret for åpning av skoler?

Ansatte i skolen har en sentral rolle for å ivareta elevene også i en pandemi-situasjon, samtidig skal de ivareta smittevern hensyn for elever og seg selv. Skolene i Rakkestad er godt forberedt og følger de råd og anbefalinger gitt i veilederen og myndighetene mener at en kontrollert åpning av skolene er trygt. Det er utarbeidet gode hygienetiltak på skolene, renholdsrutiner og kontaktreduserende tiltak.
 
Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme. Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for tilrettelegging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet.

Elever og ansatte som skal komme på skole/SFO

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer (se under).
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
 • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen

 • Elever og ansatte med luftveissymptomer:
  • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:
  • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
 • Elever/ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:
  • Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Veilederen har følgende anbefalinger til barn med kroniske sykdommer/tilstander

Barn og unge har så langt ikke vist å ha risiko for alvorlig forløp av covid-19, for å minske smitterisiko kan det derfor være enkelte barn som skal rådes til å unngå oppmøte på skolen.
Barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Skolen og foresatte bør ha en dialog om det er mulig å tilrettelegge for elever hvor det kan gjøres en individuell vurdering, (kolonnen til høyre under) eks kortere dager, små grupper etc:
 
Barn og unge som har kroniske sykdommer/tilstander, men som kan møte på skolen Barn og unge som har kroniske sykdommer, men hvor det individuelt kan vurderes om det er grunnlag for at barnet/ungdommen skal holdes hjemme og få tilrettelagt undervisning
Barn og unge med diabetes Barn og unge som er organtransplanterte (første tid etter transplantasjon)
 
Barn og unge med velkontrollert astma Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder
 
Barn og unge med allergi
 
Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling
 
Barn og unge med epilepsi
 
Barn og unge med alvorlig hjertesykdom
 
Barn og unge med Downs syndrom
 
Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet
 
Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt
 
Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner
 
Barn og unge med autoimmune sykdommer som bruker immundempende behandling og har stabil sykdom
 
Barn og unge på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom
 
Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her. I slike tilfeller må behov for tilrettelagt undervisning avklares med behandlende barnelege.