• 1. mars – 12. mars: det betales for ordinært opphold
  • 13. mars – 26. april: det betales ikke for opphold
  • F.o.m. 27. april: det betales for ordinært opphold

Vi minner om at fakturaen for mars, med forfall 20. mars, skal betales i sin helhet.

Det er ikke sendt ut faktura for april. Det sendes ut ordinær faktura for mai.

Avregning for perioden 13. mars – 30. april vil bli foretatt på faktura for juni.