Myndighetene åpner for å ta full betaling fra 14. april. Rakkestad kommune velger en lokal løsning som innebærer:
  • 1. mars – 12.mars: Det betales for ordinært opphold.
  • 13. mars – 13. april: Det betales ikke for opphold.
  • 14. april – 30. april: Det betales for ordinært opphold fra den dato barnet tar i bruk barnehageplassen.
  • Fra 1. mai: Det betales for ordinært opphold, uavhengig av om barnet bruker barnehageplassen eller om foresatte velger å holde barnet hjemme.
Tilsendt faktura for mars skal betales. Det er ikke sendt ut faktura for april. Det sendes ut ordinær faktura for mai.
 
Avregning for perioden 13. mars – 30. april vil bli foretatt på faktura for juni. 
 
Det faktureres ikke for matpenger i perioden barnehagen ikke serverer mat.
 

Private barnehager
Private barnehager kan ha egne avregningsrutiner.​