Barnehager
Rakkestad kommune er i gang med å planlegge hvordan dette skal gjøres på en trygg og forutsigbar måte for barn, foreldre og ansatte og vi vil komme tilbake med mer informasjon etterhvert.

Skoler
Gjenåpningen skal skje med nødvendige smitteverntiltak på plass.
Regjerings mål er at alle elever skal være tilbake på skolen før ferien.

Skoleledelsen er allerede i gang med planleggingen for å åpne skolene for 1. - 4.trinn. 
Målet er å legge til rette for at dette skal skje kontrollert og i trygge former og  sørge for at alle skoler er godt forberedt når elevene skal tilbake.
 

Tilbud til utsatte barn og unge og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner vil fortsette som før.

Dette handler i stor grad om å iverksette praktiske tiltak som for eksempel opplæring i smitteverntiltak, tilstrekkelig kapasitet i personalet, nødvendig tilgang på egnede lokaler, organisering i grupper osv.