Vakttelefonene vil bli betjent av Familiehjelpen ved Gro Kristensen og Hege Espelund og skolehelsetjenesten ved Marte Heier og Marit Korsvold. Det er fint å få snakke med noen en kjenner, ellers oppfordrer vi dere alle som har behov til å ta kontakt! 
 
Vakttelefonene starter torsdag 9. april og varer til mandag 13. april. Tidsrommet er fra kl 12.00 – 22.00. 
Telefonnummeret Familiehjelpen: 404 05 267, telefonnummer skolehelsetjenesten: 400 33 356.
 • Torsdag 9.april: Gro og Marit 
 • Fredag 10.april: Hege og Marte
 • Lørdag 11.april: Gro og Marit 
 • Søndag 12.april: Hege og Marte
 • Mandag 13.april: Gro og Marte 
Fra tirsdag 14. april er vi tilgjengelige på telefon som tidligere!
 
For noen kan det være like enkelt å ringe en nasjonal hjelpetelefon eller finne informasjon på internett eller chatte. Nedenfor ligger gode eksempler på dette: 
 
 • 116 111 Alarmtelefonen for barn og unge
 • 116 123 Foreldresupport 
 • 116 117 Legevakt
 • 98 90 11 00 barnevernvakten Indre Østfold 
 • 80 03 33 21 Kors på halsen, Røde Kors
 • 22 04 04 99 Helsesista og Kirkens SOS
 • Ung.no
 • SnakkLitt.no
 • Dinutvei.no