Vi åpner samfunnet gradvis, disse retningslinjene gjelder

Skoler og barnehager har åpnet, men forsiktig og gradvis. Nasjonale smittevernregler må følges i tiden fremover også selv om vi er på vei tilbake til en mer normal hverdag.

Disse retningslinjene gjelder fortsatt:

  • Besøksforbud på sykehjem opprettholdes inntil videre. Husk at du kan benytte muligheten for videosamtale med dine kjære på sykehjemmet. Ta kontakt med sykehjemmet for å avtale tid om videosamtale.
  • Det er gradvis åpning av skoler og barnehage, men det er ingen aktivitet på skoler og barnehager etter åpningstid.
  • Idrettshaller, gymsaler og treningssentre er stengt for aktivitet.
  • Trening og aktivitet kan gjøres ute i grupper på fem personer, men du kan ikke ha aktivitet hvor du berører samme utstyr som andre eller har kroppskontakt. Det vil si; volleyball, håndball, fotball (mot hverandre) eller ta ballen med hendene og så videre.
  • Ikke drikk av samme flaske.
  • Kun fem personer samlet i gruppe og husk en meters avstand til de du har rundt deg.
  • Vask hender ofte, host i armhulen.
  • Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du bli hjemme. Ikke besøk andre eller heng med venner da.

Mange savner venner og familie. Likevel må vi fortsette det gode arbeidet og være føre var. Vi skal åpne samfunnet igjen, men i kontrollerte etapper.

Takk for at du følger rådene og retningslinjene fra myndighetene og kommunen din.

Testresultater fra Rakkestad

Ca 450 pesoner fra Rakkestad er testet. 1 prøve fra mars var positiv. Ca 5 % av innbyggerne er testet.

Testkriterier for covid-19 utvides ytterligere

Testkapasiteten i Norge har økt formidabelt de siste ukene. Derfor utvides lista over de som er prioritert for testing for koronavirussykdom (covid-19).

Les de nye testkriteriene her.

Kommunene må også øke antallet personer som testes, til så mye som 5 % i uken, i følge Helsedirektoratet.

Viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken

Hold deg oppdatert med nyheter på fylkesmannens sider om koronasituasjonen i skogbruket.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har samlet aktuell informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken. Dette har de gjort på vegne av den offentlige skogforvaltningen og næringsaktørene i skogbruket.

Lenke til informasjon fra Fylkesmannen

Kommunene får én milliard i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO

Kommunene og de private barnehagene mistet inntekt fra foreldrebetaling i perioden barnehager og skolefritidsordninger var stengt på grunn av utbruddet av koronaviruset. – Staten kompenserer kommunene for inntektsbortfallet og utbetaler én milliard kroner i økt rammetilskudd, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Les mer på regjeringen.no

Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytta utgjør imidlertid mindre fare for smittespredning fordi man stort sett er der sammen med familie eller venner man allerede er i kontakt med hjemme.

Les mer om råd for fritidsreiser innenlands

Veileder for smittevern i luftfarten

Veilederen gir råd for luftfart i Norge, på norsk kontinentalsokkel og Svalbard. Den gjelder for passasjertransport med fly og helikopter.

Les mer om rådene for luftfart

SFO har sommerstengt ukene 28, 29 og 30

Endringer fra tidligere er at SFO vil holde åpent ved hver skole i sommer og ikke slås sammen på en skole som tidligere.

Les om sfo her

Nye råd og veiledninger for arrangementer

Fra 7. mai er det nå tillatt med arrangementer på offentlig sted for intill 50 personer.

Les om de nye rådene og retningslinjene.