For information in English please click here:

 Norwegian Institute of Public Health 
 
Oslo kommune, og flere kommuner rundt, vil fra 10. november innføre svært strenge tiltak som fører til sosial nedstengning i tre uker. Økningen i antall smittede er så stor at det kreves slike tiltak. Rakkestad kommune har pr i dag lavt smittepress og anser det ikke som hensiktsmessig å ta i bruk så harde virkemidler. Rakkestad kommune er opptatt av forholdsmessighet mellom smittepress og tiltak, og vil følge situasjonen i egen kommune og regionen rundt oss tett fremover.
 
Rakkestad kommune oppfordrer på det sterkeste alle innbyggere til å følge de nasjonale rådene og være med å bidra til at vi får snudd smittetrenden. Vi må redusere den sosiale kontakten for å få ned smittepresset.
 
Kommuneoverlegen Astrid Rutherford og leder i kriseledelsen, ordfører Karoline Fjeldstad kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å følge de de nasjonale og lokale føringer og bestemmelser. Det er viktigere enn noen gang at alle tar smittevernreglene på alvor.
 
Hold avstand, ha god hånd- og hostehygiene og holde deg hjemme hvis du er syk. 
Begrens sosial omgang. Vær mer hjemme og ha færre på besøk. Les Regjeringens anbefalinger her. 
Rakkestad kommune kommer med egen nettsak om arrangementer, gruppestørrelser og avstand i løpet av helgen.
 
Noen presiseringer som er viktige: 
 • Unngå unødvendig fritidsreiser.
 • Vi oppfordrer til bruk av hjemmekontor der det er mulig.
 • Ungdomsskoleelever skal bruke munnbind på skolebussen, der det ikke er mulig å holde en meters avstand.
 • Smittevernkontoret er stengt helgen 07.11 - 08.11. Syke henvises til legevakten i Sarpsborg på nr 116117.
 • Gratis testing av utenlandsk arbeidskraft videreføres.
 • Skjenkestopp ved midnatt for serveringssteder med serveringsbevilling på alkohol, innslippstopp av nye gjester fra kl 22.
 • Helsestasjonen opprettholder sitt tilbud slik de har i dag.
 • Barnehage og SFO opprettholder sine åpningstider slik det er i dag.
 • Biblioteket opprettholder sine åpningstider og smitteverntiltak som tidligere
 • Viken fylkeskommune har bestemt at videregående skoler skal settes til rødt nivå, og mange elever vi ha hjemmeundervisning kommende uke.
 • Arrangement kan gjennomføres når man følger reglene slik de står, men vi oppfordrer til å avlyse eller utsette arrangementer der det vil være vanskelig å sitte på samme plass med en meters avstand hele tiden.
  • Still deg selv spørsmålet om det er i disse dager du skal gjennomføre samlingen eller arrangementet?
 • Alle arrangementer og samlinger utenfor hjemmet skal meldes inn til Rakkestad kommune via skjema på våre nettsider.
 • Lag og foreninger må i tillegg følge med på egne råd og veiledninger fra sine nasjonale særforbund og andre organisasjoner.
 • Folkebadet holder åpent som tidligere, men ingen endringer knyttet til og antall pr i dag grunnet smittesituasjonen.
 • Kino går som planlagt, med de begrensninger som gjelder.
 
Vi vet det er krevende å følge med på alle endringene som gjøres fort. Vi skal gjøre vårt for å informere dere så raskt og nøyaktig som mulig. Har du spørsmål om koronasituasjonen kan du ringe eller sende epost til;