Regjeringen anbefaler at arrangementer som samler personer fra ulike kommuner utsettes eller avlyses. Se Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen (Regjeringen.no).
For lokale arrangementer eller arrangementer som ikke kan utsettes, gjelder disse reglene:

Antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster.

Type sammenkomst/arrangement Antall Eksempler

Private sammenkomster i eget hjem. (Anbefaling)

Inntil 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen.

 

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler.

Innendørs: Inntil 10 personer.

Utendørs: Inntil 20 personer.

Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser.

Inntil 10 personer.

Inntil 50 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Foreldremøter på skolen, medlemsmøter, kurs, lokal konsert/forestilling, idrettsarrangement, konferanse, innendørs markeder og messer.
Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser. Inntil 100 personer. Kino, opera, konsert, teater, kirke, moske, idrettsarrangementer, foredrag ol.
Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser. Inntil 200 personer. Idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs markeder og messer, pop-up-konserter o.l.
Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser. Inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer (forutsetter minst 2 meters avstand mellom gruppene). Idrettsarrangementer, utendørskonserter ol.

 

I denne artikkelen forklares punktene mer detaljert, i tillegg tilat du finner "all" den informasjon du trenger om arrangementer og tilstelninger►►