Dette er prioriteringsrekkefølgen: 

 1. Beboere i sykehjem 
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år
  OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:   
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
  • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
  • Diabetes  
  • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
  • Demens  
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
  • Hjerneslag  
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
 6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
 7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Du blir kontaktet av fastlege eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

Omsorgsboliger 
Personer som bor i omsorgsboliger er en sammensatt gruppe, så disse prioriteres i henhold til alder og eventuell underliggende tilstand.  

Helsepersonell 
For helsepersonell er det tydeliggjort hvilke grupper som det kan være aktuelt å prioritere mellom hvis smitten øker. Det kan dreie seg om helsepersonell som selv har økt risiko for å bli smittet, og som av kapasitetshensyn må være tilgjengelige dersom smitten øker. Dette er ennå ikke avgjort.   

Les også: Koronavaksinasjonsprogrammet: FHIs anbefalinger versjon 2