Skolegården er tilgriset og det er knust en del glass fra flasker.

- Dette er svært beklagelig og uheldig. Dette er skolegården til elever og lærere på Os og at dette skal brukes som festplass for ungdom ønsker vi absolutt ikke, sier en skuffet ordfører Karoline Fjeldstad.

Retningslinjer for private samlinger sier at maks 20 personer kan være samlet på et sted og 1 meters avstand skal overholdes. Med så mange som var samlet i helgen er det helt klart at dette er i strid med gjeldende regelverk. Med knust glass, oppkast og annen tilgrising kan det se ut som om det har vært en skikkelig fest på plassen.

- Med utbruddet i Sarpsborg og Fredrikstad høyst aktuelt for tiden, som har spredd seg til skoler, barnehager og idrettslag er det svært uheldig og uansvarlig av ungdom å samles på denne måten. Denne høsten er tiden for å vise ansvar og modenhet og følge de anbefalinger som gjelder, avslutter ordfører Karoline Fjeldstad.

Rektor Lena Hågensen uttaler at det var bra det ble oppdaget slik at skolegården ble ryddet før elever og lærere kom på skolen mandags morgen og sier videre at dette er ikke aktiviteter som er ønsket i en skolegård.

Plassen er kameraovervåket og Rakkestad kommune vil kontakte politiet for å vurdere anmeldelse.