Hvis du skal ha et arrangement med inntil 50/200 personer, må du sende inn sjekkliste for smittevern til kommunen. 

Sjekklisten - send inn

I forkant av arrangementet kan det være en god ide å vite hva man skal forholde seg til. Vi har derfor laget sjekklisten i papirformat.

Se sjekklisten her.

HelseNorge.no

Les også denne artikkelen fra helsenorge.no, den beskriver godt det regelverket som gjelder for tiden.

Råd for feiringer, sammenkomster og arrangementer

Fra før er det klart at forbudet mot å gjennomføre arrangementer med flere enn 500 mennesker er forlenget til å gjelde i perioden 15. juni til 1. september.