Covid 19 – pandemien lammer for tiden store deler av samfunnet. Den hverdagen vi er vant med er midlertidig tatt fra oss, og det kommer til å gå enda en stund før vi igjen er tilbake i et vanlig gjenge. Mange har spørsmål, undringer og bekymringer for det vi står midt oppe i. Påske forbinder de fleste av oss med et avbrekk i hverdagen, hygge, fellesskap og noen gode opplevelser. Covid 19 pandemien gjør at denne påsken vil bli annerledes for svært mange. Kommunen etablerer av den grunn et sett av tilbud for å gi barn, ungdommer, familier og grupper med særlige behov en drahjelp i sin situasjon i disse påskedagene. 

Hele Rakkestad kommune har sin oppmerksomheten rettet mot innbyggernes og Rakkestadsamfunnets ve og vel under Covid 19 pandemien. 

Ordfører Karoline Fjeldstad utøver daglig et bredt engasjement og en stor innsats for at alle sammen skal komme godt ut av den situasjonen som har oppstått. 

Rådmann Alf Thode Skog og den øvrige ledelse arbeider store deler av dagen med tiltak for å forbygge, begrense og forhindre smitte og for at brukere av kommunale tjenester og innbyggere skal oppleve å bli sett, tatt vare på og ha trygghet i Rakkestad kommune.  

Rakkestad kommune ønsker alle sine innbyggere en riktig god og fredfull påske

Leder av velferdsutvalget, Sølvi Brekklund Sæves, uttaler:

- Jeg vil benytte anledningen til å gi ros til barnehager, skoler og hele Familiesenteret sin innsats disse ukene. Alt det jeg ser og hører om tett oppfølging, fjernundervisning og tverretatlig arbeid er bare helt fantastisk.

Barnehagene ringer hjem og det legges ut filmsnutter i sosiale medier som barna kan kose seg med. Skolene har rigget seg for fjernundervisning og elevene følges godt opp. Og både helsesøstre, barnevernet og psykisk helse er tett på hele tiden og veileder og støtter rundt dem som kjenner at det butter.

Jeg vet at det er god dialog og tett kontakt mellom tjenestene, og at det samarbeides spesielt om å ivareta de barna, ungdommene og familiene som strever med denne isolasjonen og alt som følger med i kjølvannet av situasjonen vi står midt oppe i.

Det er også veldig viktig for meg å være med og formidle at de barna, ungdommene og familiene som strever, har mulighet til å få hjelp. Det finnes mange her i kommunen som kan og vil hjelpe. Bruk de telefonnummerne som finnes for slike henvendelser, f.eks. 116111, bruk våre to "Helsesistas" på Snapchat, ring en lærer du stoler på eller ta kontakt med helsesykepleier og si fra. 

Også må vi passe på hverandre. Vi har alle sammen et ansvar og en plikt til å melde fra og forhindre når et barn lever i et utrygt hjem, både i disse tider og resten av året, forteller leder av Velferdsutvalget, Sølvi Brekklund Sæves.

Barnevernleder, Gunn Marit Haglund, føyer til:

- For å fange opp de mest sårbare barna og deres familier har barneverntjenesten ukentlig kontakt med skole, barnehage, helsesykepleier og NAV. Det er imponerende hvilken innsats som legges ned av de ulike instansene. Til tross for den gode innsatsen som nå gjøres vil jeg som leder av barneverntjenesten oppfordre alle som er bekymret for et barn/en ungdom om å ta kontakt med barneverntjenesten eller barnevernvakten. 

Når skoler og barnehager er stengt er barn/unge som lever i utrygge hjem ekstra utsatt. Det er et stressnivå i alle familier, som er helt normalt, men det er enda mer nå som man går mer oppå hverandre, og mange kan oppleve å ha flere økonomiske bekymringer. Dette øker også bekymringen for at flere kan bli utsatt for vold. Vi har alle et ansvar for å stille opp for disse barna/ungdommene, og hjelpe til der vi kan.

I dagene før påske er barneverntjenesten bemannet som vanlig i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 15.30. Barnevernvakten Indre Østfold tar over når den kommunale tjenesten har stengt. Barneverntjenesten sin akuttberedskap i påsken vil være gjennom barnevernvakten Indre Østfold. Barnevernvakten har åpent som vanlig gjennom hele påsken, det vil si at den er bemannet hele døgnet, og vil rykke ut ved behov. 

Barnevernvakten er også koblet direkte opp mot alarmtelefonen 116 111. Ringer man Alarmtelefonen vil man bli direkte koblet over til barnevernvakten Indre Østfold. Det er viktig å merke seg at barnevernvakten Indre Østfold har fått nytt telefonnummer som er 98 90 11 00, avslutter barnevernsleder Gunn Marit Haglund.

Seksjonsleder, Vickie Daae, trekker fram tilbudene innen skolehelsetjeneste og rus og psykisk helse:

- Vi er svært opptatt av barn, unge og deres familier. Det er derfor bestemt å opprette en telefonvakt av helsesykepleier i skolehelsetjenesten og tverrfaglig spesialist/spesialsykepleier i rus og psykisk helse på alle helligdager i påsken fra kl 12.00 – kl 22.00 for denne brukergruppen. De som ønsker det kan også kontakte kommunen anonymt på denne telefonen.  

 

Følgende nummer brukes fra kl 12.00 - 22.00 - fra Skjærtorsdag til og med mandag 2. påskedag.:

  • Helsestasjonen;  400 33 356
  • Rus og psykisk helsevakt; 404 05 267

Det presiseres at dette er beredskapstelefoner rettet mot barn og unge.