Vi ser at denne runden med nedstengning utløser behov for informasjon rundt permitteringer. Der mange bedrifter er vel bevandret i reglementet, er det flere som nå skal sette seg inn i permitteringsregler for første gang.
NAV Rakkestad ved Jeanett Heggelund og Arild Haglund vil gå igjennom NAV sin veiviser trinn for trinn, og forklare grunnleggende begreper som varslingsplikt og lønnsplikt. De svarer også på spørsmål fra møtedeltakerne, både direkte og i etterkant.