Endringer i regelverket om smittekarantene

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede oppheves torsdag 13. januar kl. 24. Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten. Det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg. 

Nærkontakter som er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære

Regjeringen har fått råd om at gjeldende krav om smittekarantene på 10 døgn for hustandsmedlemmer og tilsvarende nære den smittede kan erstattes ved at de tester seg daglig og at testingen pågår til det er gått fem døgn etter siste nærkontakten. Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i ti døgn. Regjeringen er positive til en slik justering, men før slik endring skal kunne tre i kraft, må vi være sikre på at kommunene har tilstrekkelig tilgang på tester. I tillegg må kommunene ha etablert et system for utdeling av tester til husstander.

Inntil videre gjelder dagens karanteneregler for nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære den smittede.

Spørsmål og svar om smittekarantene og isolasjon. 

Smittestopp-appen
De nye endringene i TISK gjør at Smittestopp-appen er enda mer aktuell å bruke.

- Nå trenger vi den virkelig. Så hvis du ikke allerede har lastet den ned, gjør det nå. Og hvis du blir smittet, husk å melde det i appen. Det er anonymt. De du har vært i nærheten av får varsel raskt. De vet ikke hvem som er smittet, men de får melding om å være obs på symptomer og teste seg, sier Kjerkol.

Hvis flere begynner å bruke Smittestopp, letter det arbeidet med smittesporing og kan bidra til å bryte smittekjeder. Smittestopp kan også brukes på reise i EU- og EØS-land. Den finnes på mange språk, blant andre arabisk, tyrkisk og urdu.