Regjeringen har iverksatt en rekke omfattende og ulike tiltak for å hjelpe levedyktige virksomheter å komme gjennom krisen på best mulig måte. Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Bedriftene kan søke om støtte på lonnstilskudd.no fra oktober.

Krav om lønnsutbetalinger var viktig for å avdekke om bedriften har ansatte
Tilskuddet i kompensasjonsordningen er blant annet avhengig av størrelsen på bedriftens uunngåelige faste kostnader, og omsetningsfallet i prosent i støttemåneden sammenlignet med en normalsituasjon. Det er blant annet krav om at bedriften må ha ansatte, at den må være skattepliktig til Norge og at bedriften er registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret, for å få støtte. Slike krav er inkludert i ordningen for å begrense misbruk og av hensyn til kontroll.

Inntil nå har det også vært krav om lønnsutbetaling i februar eller mars i år, for å kunne avdekke om bedriften har ansatte. Det er dette kravet som nå er endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

  Les hele pressemeldingen fra Regjeringen her   ►►