Timer for drop-in:

  • Mandag 20.12.21 kl 10.00-12.00

Husk gyldig ID (med bilde).

Aktuelle spørsmål og avklaringer

Hvorfor tilbys bare Moderna på drop-in før jul?
Oppdraget fra helsemyndighetene er å tilby alle personer over 65 år og helsepersonell oppfriskningsdose før jul. Vaksinetimene før jul var i utgangspunktet fullbooket for å innfri dette oppdraget. Kommunen har fremdeles en del Moderna på lager og ønsker tilby vaksinen. Vi har derfor satt opp noen dager til drop-in for å unngå kaste vaksiner senere. 
Moderna er en god vaksine på lik linje med Pfizer-vaksinen. 

Er det nok vaksiner på drop-in?
Ja, det er nok vaksiner til personer i målgruppen. Man må altså ikke være tidlig ute for å sikre seg. Vi håper at de som ønsker vaksine kommer til ulike tidspunkt slik at ikke alle kommer samtidig. 

Blir det mye ventetid når det er drop-in?
Det er vanskelig å forutse. Kle deg godt dersom det er kaldt, det kan hende det blir noe kø utendørs ettersom det er begrenset hvor mange personer som kan oppholde seg i mottaket på vaksinesenteret samtidig. 
Dersom det er synlig lang kø, kan det være lurt å vente litt og heller komme tilbake. 
Etter vaksinen er satt må du vente i 20 minutter før du kan gå. Dette er for at de som jobber på vaksinesenteret følger med deg og hjelper deg dersom du skulle få noen reaksjoner etter vaksinen. Det er sjelden, men uansett må alle vente 20 minutter. 

Hvor er vaksinesenteret?
Adressen er Rådhusveien 1, 1890 Rakkestad. 
Vaksinesenteret har inngang i bakgården, altså på baksiden av bygget. 
Det ligger under Rakkestad legesenter, i kjelleren. 

Jeg har time til dose 2 over nyttår. Kan jeg komme til drop-in i stedet?
Ja, dersom det har gått 4 uker siden forrige vaksine. 
Timeavtalen over nyttår blir automatisk slettet om du kommer til drop-in.

Jeg har time til dose 3 over nyttår. Kan jeg komme til drop-in i stedet?
Ja, dersom du er over 45 år og det har gått 4,5 måneder siden forrige vaksine,  dvs at man kan senest ha fått vaksine 16. - 20. august 2021 (18 uker). 
Er du mellom 30-44 år må det ha gått 5 måneder siden forrige vaksine, dvs at du kan senest ha fått vaksine 02. – 06. august 2021 (20 uker). 
Timeavtalen over nyttår blir automatisk slettet om du kommer til drop-in.

Jeg har fått Pfizer som første dose, kan jeg da få Moderna som dose 2 på drop-in? 
Ja, dersom det har gått 4 uker siden forrige vaksine. 
Både Pfizer og Moderna er det som kalles mRNA-vaksiner. Ved kombinasjon disse anbefales et minimumsintervall på 4 uker mellom dosene. Vaksinene er basert på samme teknologi og gir beskyttelse mot det samme proteinet fra viruset (spike-proteinet). Etter den første dosen med én av mRNA-vaksinene har kroppen lært seg å kjenne igjen spike-proteinet. Når det så gis en dose med en annen mRNA-vaksine, vil den friske opp og forsterke beskyttelsen som oppstod etter første dose.

Jeg har fått Pfizer som første og andre dose, kan jeg da få Moderna som dose 3 på drop-in? 
Ja, dersom du er over 45 år og det har gått 4,5 måneder siden forrige vaksine. Er du mellom 30-44 år må det ha gått 5 måneder siden forrige vaksine. 
Både Pfizer og Moderna er det som kalles mRNA-vaksiner. Vaksinene er basert på samme teknologi og gir beskyttelse mot det samme proteinet fra viruset (spike-proteinet). Etter de første dosene med én av mRNA-vaksinene har kroppen lært seg å kjenne igjen spike-proteinet. Når det så gis en dose med en annen mRNA-vaksine, vil den friske opp og forsterke beskyttelsen som oppstod etter de to første dosene.

Jeg fikk AstraZeneca som første dose og Pfizer som dose 2. Kan jeg da få Moderna som oppfriskningsdose/dose 3 på drop-in?
Svar: Ja, dersom du er over 45 år og det har gått 4,5 måneder siden forrige vaksine. Er du mellom 30-44 år må det ha gått 5 måneder siden forrige vaksine. I tilfeller hvor det er gitt AstraZeneca/Vaxzevria som første dose og deretter Pfizer eller Moderna som dose 2, kan både Pfizer og Moderna brukes til oppfriskingsdose uavhengig av hvilke vaksiner som ble gitt i primærvaksinasjonsserien. Dette innebærer at noen kan bli vaksinert med tre ulike vaksiner. Det forventes god beskyttelse selv om ikke alle dosene gis med samme vaksine. Det er ikke observert andre typer bivirkninger når ulike vaksinetyper kombineres.

Jeg er forkjølet. Kan jeg komme på drop-in for å få vaksine da?
Nei, du skal ikke møte opp dersom du har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom. 

Jeg er i karantene eller isolasjon. Kan jeg komme på drop-in for å få vaksine da?
Nei, da må du vente. 

Hva slags bivirkninger kan man forvente etter koronavaksiner?
Noen personer merker ingen bivirkninger mens andre merker noe. Det er vanligst at bivirkninger oppstår 1-2 dager etter vaksinasjon, at de er milde/moderate og går over etter noen dager.
Noen merker smerter og hevelse på injeksjonsstedet.
Tretthet, hodepine, muskel- og leddsmerter, frysninger, kvalme/oppkast, hovne eller ømme lymfekjertler i armhulen, feber er andre bivirkninger noen kan merke.

Jeg har hatt korona og har fått en vaksine. Anbefales jeg en ny vaksine da?
Ja, dersom du er over 18 år. Dose 2 blir å anse som en oppfriskningsdose. 
Dersom du hadde korona først og så fikk vaksine, skal det gå 5 mnd til neste vaksine. 
Dersom du fikk vaksine først og hadde korona etterpå, skal det gå minimum 3 måneder fra du ble frisk til du skal ha vaksine. 
Dersom du fikk korona mindre enn 3 uker etter at du fikk vaksine, ønsker vaksinesenteret å snakke med deg om tidspunkt for ny vaksine. 

Jeg er over 30 år har ikke fått noen koronavaksiner enda og ønsker nå den første vaksinen. Kan jeg komme på drop-in da?
Ja, du er velkommen. Vaksinesenteret ordner time til dose 2 når du har fått din første dose. 

Jeg er mellom 12 og 30 år har ikke fått noen koronavaksiner enda og ønsker nå den første vaksinen. Kan jeg komme på drop-in før jul da? 
Nei. Personer under 18 år anbefales vaksinen fra Pfizer og på drop-in før jul har vi kun Moderna. 
Menn i aldersgruppen 18-29 år anbefales også vaksinen fra Pfizer da man iblant ser en sjelden bivirkning hos dem som oppstår noe oftere enn ved Pfizer (hjertemuskelbetennelse). 
Vaksinesenteret prioriterer vaksinedose 1/førstegangsvaksiner høyt. 
Dersom du ikke finner noen ledig time snarlig på timebestilling.remin.no/rakkestad, ta kontakt på vaksinetelefonen 40402434 eller epost vaksine@rakkestad.kommune.no Vaksinesenteret vil da finne en time til deg så snart som mulig. 

Barnet mitt fyller snart 12 år. Kan han/hun få vaksine på drop-in?
Barnet kan ikke komme på drop-in time før jul, men det legges opp til noe drop-in over nyttår.  
Barn anbefales vaksinen fra Pfizer.
Friske barn (uten alvorlig grunnsykdom) må ha fylt 12 år før de kan få vaksinen. 
Se etter timer på timebestilling.remin.no/rakkestad
Det kan bestilles time før barnet har fylt 12 år, men barnet på ha fylt 12 år innen selve vaksinasjonsdagen. 
Ta kontakt på vaksinetelefonen 40402434 eller epost vaksine@rakkestad.kommune.no hvis ikke du finner time som passer eller det er lang ventetid. Vaksinesenteret prioriterer vaksinedose 1/førstegangsvaksiner høyt. 
Samtykkeskjema må signeres av begge foresatte ved delt foreldreansvar (selv om foresatte bor i samme husstand). 
Link til samtykkeskjema: https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/