Kommuneoverlege Astrid Rutherford oppfordrer alle til å ta vaksinen. Det er et avgjørende ledd i bekjempelsen av denne pandemien.

Dette er prioriteringsrekkefølgen

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75 - 84 år 

4. Alder 65 - 74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.  

Personer i risikogrupper og andre

Samtidig som de over 64 år får tilbud om vaksine vil vi også henvende oss til personer i risikogrupper definert av FHI (se menypunkt om risikogrupper).

Når denne gruppen er vaksinert vil de resterende risikogruppene innenfor ulike aldersspenn få tilbud om vaksine.

Kontakten gjøres via sms, i tillegg til Rakkestad kommunes nettside og sosiale medier og Rakkestad Avis. I denne informasjonen vil det stå hvem som bør vaksinere seg og hvor de kan ringe for å bestille time. Tidspunktet for når dette starter opp er ennå ikke avklart, det avhenger av hvor mange doser vi får pr uke. Vi håper å kunne være i gang med å vaksinere risikogruppene før påske.