Fra 16. august kom det nye regler som gjør at personer under 18 år som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, kan unntas smittekarantene dersom de følger et testregime fastlagt av kommunen. Barnet er i karantene frem til første negative prøvesvar foreligger. 
Dersom testregimet ikke kan følges må barnet ha ordinær smittekarantene.  

Les mer på Helsenorge

Ungdomsskoleelever skal testes tre ganger.  
Test 1. Fredag 20.8 fra kl 08.00.
Foreldrene må bestille test til barnet på Remin: https://timebestilling.remin.no/rakkestad

Det legges ut en egen teststasjon på Remin «kun skoletesting Rakkestad ungdomsskole». Bestill test innen kl 21.00 i kveld. 

Eleven kan gå på skolen/fritas for karantene (også på fritid) når negativt prøvesvar foreligger. Foreldre/foresatte må ta ansvar for sitt barn frem til svar foreligger. Det vil bli tatt hurtigtester og svar kommer sannsynligvis i løpet av en halv time. Prøvesvar kan hentes ut ved at foreldre/foresatte logger seg inn på helsenorge.no (krever bank ID) 

Har foreldre/foresatte ikke tilgang til Helsenorge kan barnet gi beskjed om det på teststasjonen. 
Barnet er unntatt karantene frem til neste test så lenge de ikke får symptomer i mellomtiden. 

Viktig!  Dersom barnet får symptomer må de gå i karantene og bestille test så snart som mulig. De er da i karantene frem til testsvar foreligger.