Testkapasiteten økes og dermed er det viktig å sikre bedre tilgjengelighet for prøvesvar til både helsepersonell og innbyggere. Nå skal prøvesvarene gjøres tilgjengelig for innbyggere og helsepersonell via helsenorge.no og kjernejournal.

- Det er viktig at både innbyggerne våre og helsepersonell som skal utrede eller behandle pasienter med symptomer på Covid-19, raskt får tilgang til prøvesvaret. Ved å gjøre prøvesvarene tilgjengelig via kjernejournal og helsenorge.no blir det enklere å få tilgang til prøvesvarene for befolkningen og gjør arbeidet for helsepersonell mer effektivt. Dette er derfor et viktig tiltak for å lykkes ved en eventuell ny smittetopp der det er nødvendig med økt testing, isolering, smitteoppsporing og å sette i karantene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 

 Les hele pressemeldingen her  ►►