Barnehage

 • Testing kan erstatte smittekarantene. 
 • Hvis et barnehagebarn får påvist korona, kan andre barn som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. 
 • Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene hvis de ikke er beskyttet (grønt koronaserifikat). Beskyttede nærkontakter er unntatt karanteneplikt. 
 • Nærkontakter på barnets fritidsaktivteter skal også testes, men ikke i karantene.
 • Den smittede skal være i isolasjon.
Smittesporing og testing
 • Ved påvist smitte samarbeider smittesporingsteamet med barnehagen og foresatte for å finne ut hvem som defineres som nærkontakter.
 • Testing av nærkontakter vil skje raskest mulig ( dag 1) og ved negativt testsvar kan de unntas smittekarantene. Deretter test 2 mellom dag 3 og 5. Barn som ikke følger anbefalt testing må i ordinær smittekarantene.
 • Det brukes hurtigtester.
 • Testing vil foregå på kommunal teststasjon. 
 • Foreldre bestiller time til testing i Remin. 

Barneskole (1. - 7. klasse)

 • Testing kan erstatte smittekarantene. 
 • Hvis en elev får påvist korona, kan andre elever som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. 
 • Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene hvis de ikke er beskyttet (grønt koronaserifikat). Beskyttede nærkontakter er unntatt karanteneplikt.
 • Nærkontakter på elevens fritidsaktivteter skal også testes, men ikke i karantene.
 • Den smittede skal være i isolasjon.


Smittesporing og testing

 • Ved påvist smitte samarbeider smittesporingsteamet med skolen og foresatte for å finne ut hvem som defineres som nærkontakter.
 • Testing av nærkontakter vil skje raskest mulig ( dag 1) og ved negativt testsvar kan de unntas smittekarantene. Deretter test 2 mellom dag 3 og 5. Barn som ikke følger anbefalt testing må i ordinær smittekarantene.
 • Testing vil foregå på kommunal teststasjon og det brukes hurtigtester (svar foreligger etter ca 20 minutter).
 • Foreldre bestiller time til testing i Remin. 

Ungdomsskolen

 • Testing kan erstatte smittekarantene.
 • Hvis en elev får påvist korona, kan andre elever som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene.
 • Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene hvis de ikke er beskyttet (grønt koronasertifikat). Beskyttede nærkontakter er unntatt karanteneplikt.
 • Nærkontakter på elevens fritidsaktiviteter skal også testes, men ikke i karantene.
 • Den smittede skal være i isolasjon.

Smittesporing og testing

 • Ved påvist smitte samarbeider smittesporingsteamet med skolen, foresatte og eleven selv for å finne ut hvem som defineres som nærkontakter.
 • Testing av nærkontakter vil skje raskest mulig ( dag 1) og ved negativt testsvar kan de unntas smittekarantene og gå på skolen. Deretter test dag 3 og dag 5, dvs 3 tester for ungdomsskoleelevene. Barn/ungdom som ikke følger anbefalt testing, må i ordinær smittekarantene.
 • Testing vil foregå på kommunal teststasjon og det bukes hurtigtester (svar foreligger etter 20 min).
 • Foreldre bestiller time til testing i Remin. 

Generelt

På grønt nivå kan barnehage- og skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak:
 • Ingen syke skal møte på skolen (barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.  Ved usikkerhet, bør barnet testes).
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Vanlig organisering av barnehageavdelinger og barnehagehverdag og skoleklasser og skolehverdag.
 • Normalt renhold og god håndhygiene.
 • Informasjon vil sendes fra barnehagen og skolen direkte til husstanden hvis en smittesituasjon oppstår.