Hold god avstand
Rådet om at besøkende skal holde minst 1 meters avstand og bruke munnbind under besøket til den de besøker, ansatte og andre beboere opprettholdes. 
Dette fordi ansatte i enhet omsorgsbolig ikke er fullvaksinert.
 
Anbefalinger for besøk
Rakkestad kommune er «ring 2-kommune», som betyr at vi skal utvise varsomhet, selv om smittepresset heldigvis er lavt. 
Vi anbefaler derfor følgende retningslinjer for gjennomføring av besøk i omsorgsboliger tilknyttet Skautun:
  • Anmoder pårørende om bruk av munnbind og hånddesinfisering ved besøk
  • Inntil to besøkende per boenhet av gangen
  • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer i omsorgsboligene
  • Det er ingen restriksjoner til antall besøk og varighet på besøk
  • Vi anbefaler fortsatt at alle turer for beboere i omsorgsboligene reduseres til det absolutt nødvendige
Det anbefales at pårørende/besøkende som bor i ring 1 kommuner.
 
Har du symptomer på covid-19 skal du ikke komme på besøk, holde deg hjemme og bestille time til testing. 
 
Ta gjerne kontakt med personalet / ledelsen ved omsorgsboligene dersom du har spørsmål og ønsker veiledning og råd.