Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort, varslet regjeringen på en pressekonferanse onsdag. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole.


– I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er, og flere kan få et fulltidstilbud. Det blir enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Kan nedjustere til gult nivå
De nye smittevernveilederne legges frem i sin helhet fredag 29. mai. De nye smittevernveilederne skal hjelpe skolene å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak.

I dag praktiserer barnehagene og skolene røde tiltak. Fra og med 2. juni kan de nedjustere til tiltakene på gult nivå. Veilederne påvirker ikke smittevernreglene for resten av samfunnet.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen her
I pressemeldingen presenteres også den nye trafikklysmodellen. Der kan du se hvordan modellen virker på ulike nivåer fra barnehage til videregående skole.

Følges opp i Rakkestad
Rakkestad kommune vil som vanlig følge de nye nasjonale føringene så snart disse er klare og det er praktisk mulig å iverksette endringer.

- Skolene og barnehagene er nå orientert om at det kommer endringer og vi vil sette oss inn i de nye veilederne så snart disse publiseres på fredag. Deretter vil vi gjøre nødvendig planlegging ved den enkelte skole og barnehage og vi vil iverksette lettelser på smitteverntiltak så raskt vi klarer å omorganisere virksomhetene våre, sier seksjonsleder barnehage Anne Grethe Schau og seksjonsleder skole Morten Vedahl.

Den enkelte skole og barnehage vil orientere om aktuelle endringer i sine vanlige kanaler når dette er klart.