Fellestimen ble gjennomført digitalt. Med i møtet var elever og lærere fra alle skolene og spørsmålene ble besvart av ordfører Karoline Fjeldstad, leder av skolehelsetjenesten Siri Underdal og kommuneoverlege Astrid Rutherford. God møteleder var Sølvi Brekklund Sæves, leder av Velferdsutvalget i Rakkestad kommune.

Elevene stilte spørsmål om hva koronaviruset egentlig er, hvordan det kom til Norge, hvorfor det varer så lenge, om vaksinen er farlig, hvorfor det er så mange ulike tiltak og hva som skjer med 17. mai.

Rutherford svarte at koronaviruset er et forkjølelsesvirus som vi tror oppstod i Kina og kom til Norge med noen som hadde vært på jobb i Kina. Det var også mange som hadde vært på vinterferie i Østerrike og blitt smittet der. 

Underdal besvarte spørsmålene om vaksine og fortalte at barn under 18 år i utgangspunktet ikke skal vaksineres da barn sjeldent blir syke av koronaviruset.

Fjeldstad fortalte at tiltakene varierte fordi smittetallene varierer og at man må sette inn tiltak der det er høye smittetall. Om 17. mai hadde hun ikke noe konkret å komme med annet enn at det jobbes med saken. 

Klem

Hvem kan vi klemme og når kan vi begynne å klemme hverandre igjen?

Siri Underdal sa at klem er viktig fordi det utløser gode følelser. Dessverre må vi vente med å klemme alle andre enn de bor sammen med. Men de kan vi klemme hele tiden, mange ganger om dagen.

Bursdag

Når kan vi feire bursdag var et viktig spørsmål. Ordfører Karoline Fjeldstad svarte at akkurat nå er det strenge tiltak som gjør at vi ikke kan feire bursdag. Alle arrangementer bør avlyses eller utsettes. Når smittetallet går ned vil det åpnes for bursdager igjen.

Ensomhet

Noen spørsmål handlet om at mange kjenner på ensomhet i denne koronatiden.  Siri Underdal fortalte at det ikke er uvanlig, at det er viktig å snakke med noen og at man kan ringe 116111 eller sende en epost til alarm@11611.no. På nettsiden www.116111.no kan man også chatte med noen.

Kan barn dø av korona?

Kommuneoverlege Astrid Rutherford svarte at så vidt hun kjente til var det 1 barn som hadde dødd av korona i Norge, det barnet var veldig sykt. Barn blir mindre syk av korona enn voksne. 

Hva gjør vi hvis ordføreren blir smittet av korona?

Da, svarte ordfører Fjeldstad må jeg jobbe hjemmefra. Blir jeg syk er det varaordfører Iselin Bjørnstad som tar over. Hun er vaksinert fordi hun jobber i helsevesenet i kommunen.

Når åpner grensene til Sverige og når kan vi dra til syden?

Det er det vanskelig å svare på og vil kanskje ta en tid, svarte ordføreren. Det er først når flere er vaksinert og smitten går ned kan vi åpne opp for flere reiser. Når det blir vet vi ikke og det blir antakelig ikke denne sommeren, sa ordføreren.

Klassebamsen

Klassebamsen har flyttet ut av klasserommene i koronapandemien. La oss håpe den kan flytte inn igjen når skolene begynner etter sommerferien.

Når kan ungdommer treffes?

Er vi flinke til å holde avstand og gjøre gode smitteverntiltak, holde avstand, vaske hender, være hjemme når vi er syke og teste oss og vi får vaksinert mange, kan vi åpne opp samfunnet mer. - Jeg håper det vil være mulig å være sammen med venner og at vi får en så normal sommer som mulig, svarte Rutherford og Fjeldstad.

Stolt av alle

Ordfører Karoline Fjeldstad takket alle, elever, lærere, assistenter og alle ansatte ved skolene for innsatsen, tålmodigheten og evnen til å tenke nye måter å undervise på. 

- Jeg er stolt av alle på skolene, sa hun og avsluttet med at hun håpet vi kunne gå en normal sommer i møte med hytteturer, badeturer, teltturer osv.