Fredag 03. april kom den endelige forskriften om kompensasjon for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av Covid-19-utbruddet. Total ramme for ordningen er 700 millioner kroner.

Det er Lotteri- og stilftelsestilsynet som vil forvalte ordningen og behandle søknader om refusjon av tapte arrangementskostnader. Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig 14. april. Søknadsfrist er satt til 21. april. 

Krisepakke for korona avlyste, stengte og utsatte arrangement - Lotteri og stiftetsestilsynet

Slik søker du - krisepakke for korona avlyste, stengte og utsatte arrangement - Lotteri- og stiftelsestilsynet