Alle som skal ha et arrangement på offentlig sted SKAL fylle ut og sende inn skjema fra våre nettsider.

Alle som skal ha et privat arrangement hjemme eller andre steder som ikke er et offentlig sted oppfordres til å sende inn skjema

Skjema/sjekkliste arrangementer ►►

Har du spørsmål ang arrangementer, kontakt Kåre Kristiansen på tlf 99 69 29 91 eller epost: kare.kristiansen@rakkestad.kommune.no 

Gjeldende regler for arrangement pr 28.10.20:​

- Offentlig arrangement utendørs i fastmonterte seter - 600 pers, delt inn i grupper av 200, med 1 meters avstand mellom alle i gruppen og minimum 2 meters avstand mellom gruppene.
- Offentlig arrangement innendørs - 200 personer.
- Private arrangement på offentlige steder - 50 personer.
- Private arrangement hjemme eller andre steder som ikke regnes som offentlige - 5 personer (en husstand på 7, f.eks 2 voksne og 5 barn som bor sammen til daglig, kan komme på besøk).

Hva menes med offentlig sted?


Et offentlig sted er definert som et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller, regnes også som offentlige steder.
 

Les detaljert om regelverket

på HelseNorge sine nettsider ►►
 
 

Les Folhelseinstituttets artikkel om

arrangementer, samlinger og aktiviteter ►►
7
 

Les Regjeringen.no sin side om

ofte spurte spørsmål om koronasituasjonen ►►

 

Med arrangement menes:

 • Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper
 • Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver 
 • Andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger.

Med offentlig sted menes:

Et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller, idrettsanlegg.

 

Arrangement på offentlig sted:

Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet og kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i reglene når man planlegger et arrangement.

Offentlig arrangement utendørs

På offentlig sted utendørs, hvor det er fastmonterte seter, er det lov å ha opp til 600 deltakere. Arrangøren må sørge for at deltakerne holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer. Til enhver tid skal det være minst to meters avstand mellom de forskjellige gruppene.

Det skal være minst én meter mellom alle personene innad i gruppene på 200 personer.

 

Offentlig arrangement innendørs

På offentlig arrangement som blir arrangert på et offentlig sted innendørs er det ikke lov til å ha samlet flere enn 200 personer samtidig. Dette kan for eksempel være på kino, teater, seminar eller religiøs seremoni.

Privat arrangement på offentlig sted

Ved privat arrangement på offentlig sted, er det ikke lov å samle flere enn 50 personer. Eksempel på privat arrangement kan være familieselskap, bryllupsfest, firmafest og julebord.

Du må være oppmerksom på at det er forskjellige regler for en seremoni og et privat arrangement etter seremoni. Under seremonien kan man ha 200 deltagere, men på private arrangementer etter seremonien, er det bare lov med 50 deltagere. Dette kan gjelde på for eksempel en dåp, bryllup eller begravelse.

Krav til gjennomføring av alle typer arrangementer på offentlig sted

 • Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan gjennomføre arrangementet etter gjeldende regler om avstand.
 • Deltakerne skal ha minst én meter avstand, målt fra skulder til skulder.
 • Deltakere som tilhører samme husstand må ikke ha én meter avstand.*
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Det må utpekes en ansvarlig arrangør.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Ikke gjennomfør aktiviteter som krever mindre avstand mellom deltakerne.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted, regnes ikke som en del av maks antall personer som er lov å samles.
 • Det er krav om bordservering av alkohol på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Se også råd om mat- og drikkeservering.

* Dersom de sitter i fastmonterte seter, skal de ved billettsalg og ankomst få seter som har avstand. Etter at de har ankommet og funnet setene sine, kan de som bor sammen, sette seg nærmere hverandre.