Send inn skjema på kommunens nettside

Rakkestad kommune ønsker at du fyller ut skjema/sjekkliste for alle arrangementer på offentlige steder. På den måten bidrar du til å sette deg inn i gjeldende retningslinjer og du er med på å gjøre smittesporing enklere ved at vi har en kontaktperson til arrangementet og du har oversikt over hvem som har vært der.

Skjemaet finner du her ►►

Oversikt - gjeldende regler for arrangement pr 09.11.20:​

Private arrangementer;
- 5 personer på besøk i private hjem. (en familie fra samme husstand som er flere enn 5, f.eks 2 voksne og 4 barn som bor sammen, er ok)
- 20 personer i private arrangementer i offentlige lokaler. (f.eks konfirmasjon, bryllup, begravelsesselskap, julebord i et leid/lånt lokale)

Offentlige/åpne arrangementer innendørs:
- 50 personer innendørs på offentlig sted dersom det ikke er fastmonterte seter **. (f.eks kurs, konferanse, teater, kino) Alle slike sitteplasser skal være merket.
- 200 personer innendørs på offentlig sted med fastmonterte seter. (f.eks kurs, konferanse, teater, kino)

Offentlige/åpne arrangementer utendørs:
- 200 personer på utendørsarrangementer hvor det ikke er fastmonterte seter. (f.eks fotballkamp, konsert) Alle slike sitteplasser skal være merket.
- 600 personer på utendørsarrangementer hvor det er fastmonterte seter, i grupper på 200 hvor alle må holde 1 meters avstand innen gruppen og minst 2 meters avstand mellom gruppene. (f.eks fotballkamp, konsert)

** Kirkebenker, tribuner i en idrettshall etc regnes ikke som fastmonterte seter, slik som det er i kinosalen i kulturhuset. I disse tilfellene vil grensen for antall personer være 50. Det vil også si at det ikke er tillatt med ståplasser.

Les mer om gjeldende retningslinjer her ►► 

Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted regnes ikke som en del av arrangementet.

Arrangøren må sørge for at det er nok plass til at alle deltakerne kan holde minst én meter avstand, og ha oversikt over hvem som er tilstede. 

Offentlige lokaler er lokaler som normalt leies ut, så som hotellfasiliteter, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler, haller osv.

Arrangøren har ansvar for å sørge for smittevernet ved sitt arrangement.
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:
®     syke personer skal ikke delta på arrangementer
®     god hygiene
®     redusert kontakt mellom personer

Private arrangementer hjemme eller i lånte/leide lokaler (f.eks konfirmasjon, dåp, selskap etter en begravelse)

Vi ber alle som har meldt inn private arrangementer hvor det er flere enn 20 personer om å avlyse eller redusere antall deltagere på sitt arrangement. De nye nasjonale reglene tillater kun 20 personer i private sammenkomster og arrangementer i leide/lånte lokaler.

- 5 personer på besøk i private hjem (en familie fra samme husstand som er flere enn 5, f.eks 2 voksne og 4 barn som bor sammen, er ok)
- 20 personer i private arrangementer i offentlige lokaler. (f.eks konfirmasjon, bryllup, begravelsesselskap, julebord)

Les mer om gjeldende retningslinjer her ►► 

Offentlige/åpne arrangementer innendørs (f.eks kurs, konferansen, kino, teater)

- 50 personer innendørs på offentlig sted dersom det ikke er fastmonterte seter **. Alle slike sitteplasser skal være merket.
- 200 personer innendørs på offentlig sted med fastmonterte seter. Alle slike sitteplasser skal være merket.

** Kirkebenker, tribuner i en idrettshall etc regnes ikke som fastmonterte seter, slik som det er i kinosalen i kultuthuset. I disse tilfellene vil grensen for antall personer være 50. Det vil også si at det ikke er tillatt med ståplasser.

Les mer om gjeldende retningslinjer her ►► 

Offentlige/åpne arrangementer utendørs (f.eks fotballkamper, konserter)

- 200 personer på utendørsarrangementer hvor det ikke er fastmonterte seter **.  
- 600 personer på utendørsarrangementer hvor det er fastmonterte seter, i grupper på 200 hvor alle må holde 1 meters avstand innen gruppen og minst 2 meters avstand mellom gruppene.

** Kirkebenker, tribuner i en idrettshall etc regnes ikke som fastmonterte seter, slik som det er i kinosalen i kultuthuset. I disse tilfellene vil grensen for antall personer være 50. Det vil også si at det ikke er tillatt med ståplasser.

Les mer om gjeldende retningslinjer her ►► 

Hva menes med offentlig sted?

Et offentlig sted er definert som et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller, regnes også som offentlige steder.

Les mer om gjeldende retningslinjer her ►► 

Hva menes med et arrangement?

Med arrangementer menes følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:

 1. Idrettsarrangement som stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 2. Kulturarrangement som konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 3. Seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 4. Livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 5. Varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner

Les mer om gjeldende retningslinjer her ►► 

Krav til gjennomføring av alle typer arrangementer på offentlig sted

Alle arrangement må ha en ansvarlig arrangør som sørger for  at sammenkomsten gjennomføres i henhold til smittervernreglene. Arrangøren kan være en privatperson eller en profesjonell aktør. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren skal:

 1. Sørge for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder, til de man ikke bor sammen med til vanlig (unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt i covid-19-forskriften §13c).
 2. Iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er tilstede.
 3. Gjøre det mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og underveis i arrangementet.
 4. Skrive ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager.
 5. Sørge for bordservering dersom arrangementet har skjenkebevilling.
 6. Sørge for at det skal være minst ett sete mellom deltakere på samme rad (unntatt personer fra samme husstand) og at det er en meters avstand mellom deltakerne i alle retninger, dersom arrangementet holdes i et lokale med fastmonterte seter.

Les mer om gjeldende retningslinjer her ►►