Oppfordrer alle om bruk av munnbind

Rakkestad kommune oppfordrer sterkt alle til å bruke munnbind i det offentlige rom.

Alle ansatte i butikker, serveringssteder eller bedrifter der mange kunder samles oppfordres også om å bruke munnbind.

Les folkehelseinstituttets råd for bruk av munnbind, herunder også unntak for hvem som ikke bør bruke minnbind.

Bruk av munnbind.jpg

Sammenkomster, arrangementer og uteliv

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Alle kommunale lokaler er stengt for utleie frem til over nyttår.

Uteliv

 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00.

Sosial kontakt

 • Alle bør i de kommende ukene i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • Unge og voksne som har vært i områder med mye smittespredning (nivå 4 eller 5 - lenke) bør holde to meter avstand til folk i risikogruppen (nytt)
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

Reiser

 • Ved reiser fra områder med stor smittespredning bør man være nøye på avstand og ikke delta på sosiale samlinger ti dager før man reiser (nytt).
 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt. (Se egne råd når det gjelder reiser i forbindelse med julen)

Skole og utdanning

 • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør ha som mål å øke andel fysisk tilstedeværende undervisning, spesielt i områder med lavere smittepress.
 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.
 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. Kommuner med videregående skoler og ungdomsskoler på rødt nivå må jevnlig vurdere om smittesituasjonen tilsier at nedjustering til gult nivå er forsvarlig (nytt).

Følgende mindre justeringer er gjort på de nasjonale tiltakene

 • Råd om ekstra avstand ved besøk til personer i risikogruppe rettes også mot de som har vært i områder med mye smittespredning (nivå 4 eller 5) de siste 10 dagene.
 • Råd om å unngå unødvendige reiser innenlands inkluderer råd om mer avstand ved reiser fra områder med stor smittespredning, og at smitterisiko kan reduseres ved å være mer nøye på avstand og ikke delta på sosiale samlinger ti dager før man reiser.
 • Råd til kommunene som har videregåendeskoler og ungdomsskoler på rødt nivå understreker at kommunene jevnlig må vurdere om smittesituasjonen tilsier at nedjustering til gult nivå er forsvarlig. Videregående skoler og ungdomsskoler i kommuner som opplever kraftig smittevekst, må være forberedt på at tiltaksnivået kan bli rødt.