- Vi har en alvorlig smittesituasjon i Norge. Det er nødvendig å sette inn strengere tiltak for å forsinke spredning av omikron-varianten. Dette gjør vi for å beholde kontrollen, skaffe mer kunnskap om den nye virusvarianten og for å unngå at helsetjenesten blir overbelastet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Regjeringen har også et formål om å forsinke etableringen av omikronvarianten som dominerende variant i landet inntil flere eldre og sårbare har blitt vaksinert.

I tråd med anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet endres covid-19-forskriften slik at alle som kommer til Norge må teste seg. Der det er teststasjon på grenseovergangsstedet skal testen tas der, eller der hvor myndighetene bestemmer at testen skal tas. I tilfeller hvor det ikke er teststasjon på grenseovergangsstedet ved grensepasseringen, skal testen tas innen 24 timer etter ankomst. Den reisende kan i disse tilfellene selv velge mellom å ta en antigen hurtigtest ved en offentlig teststasjon eller ta en antigen hurtigtest som selvtest. Ved positiv hurtigtest, uansett om den er tatt på teststasjon eller som selvtest, blir det en forskriftsfestet plikt til å gjennomføre PCR-test snarest mulig og senest innen 24 timer. Kravet gjelder også dem som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19. Innreisende som er over 12 år skal ha på munnbind på offentlige steder hvor det ikke er mulig å unngå nærkontakt, inntil de har fått negativ test.

I tillegg kan det foretas risikobasert testing av reisende (bortsett fra de med særskilte unntak).

Tidligere særskilte unntak fra kravet om test ved ankomst til Norge, blant annet for grensependlere, flypersonell og yrkessjåfører, videreføres.

Det gjeninnføres også krav om negativ koronatest før innreise til Svalbard. Et større virusutbrudd på Svalbard vil som følge av redusert helseberedskap, kunne utfordre kritiske samfunnsfunksjoner og medføre evakueringer til fastlandet, noe som igjen legger beslag på luftambulanseberedskapen. Befolkningen på Svalbard vil derfor prioriteres for oppfriskningsdose av koronavaksine.

Forskriften trer i kraft 2. desember kl 24:00. Innstrammingen skal vurderes på nytt etter to uker.