Dette betyr gult nivå
Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse. 
På gult nivå må man være spesielt oppmerksom på fellesarealer og friminutt der elever fra ulike kohorter kan samles.  
Økt bruk av utetid og uteskole anbefales.
 
Fysisk kontakt
Unngå håndhilsning og klemming
Elevers behov for nærhet og omsorg må ivaretas.

Organisering av kohorter
Klassen regnes som en kohort.
Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig.
Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).
Det anbefales ulike lekeområder ute for kohortene som ikke samarbeider. Enten kan de bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområder deles inn i soner. Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene.

Avstand
Faste pulter/arbeidsplasser anbefales for elevene.
Det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserommet.
Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
Elevene kan stille opp klassevis/ kohortvis ute og hentes inn puljevis.

Lek, friminutt og fellesarealer
Ha ekstra antall voksne ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand.
Ulike tidspunkt for friminutt anbefales for å begrense antall elever som er ute samtidig (avhengig av antall elever og størrelse på skolegård).

Begrens deling av mat og gjenstander
Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord vaskes av etter hver gruppe.
Læringsmateriell og lignende kan deles mellom kohorter etter rengjøring eller når det det har ligget i 24 timer etter bruk.
 
For ansatte 
Unngå håndhilsning og klemming.
Hold i utgangspunktet avstand (minst en meter) til kolleger i alle situasjoner. 
Hold avstand til elever i andre kohorter der det er mulig.
Ved bruk av ulike faglærere, kan lærere ambulere på tvers av kohorter, mens kohortene har faste klasserom der det lar seg gjøre.
Vikarbruk og omrokkering av personell mellom kohorter bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.